Home
Het Leed dat CM/SM heet
Klachtenlijst CM/SM
Pijnbestrijding met PeaPure/Nieuws
syringomyelie en chiari like malformation
links
cavalier in de media
FORUM
FONDS Cavalierinfo.nl
CAVALIERINFO.NL
FORUM EN INFO VOOR DE LIEFHEBBER VAN CAVALIERS EN ANDERE KLEINE RASSEN
FONDS Cavalierinfo.nl
Cavalierinfo.nl heeft een Fonds opgericht voor Cavaliers in nood

In toenemende mate als gevolg van een progressief ziektebeeld worden wij geconfronteerd met Cavaliers die in ernstige nood verkeren.
Vaak is sprake van zeer schrijnende gevallen.

Zowel bij de honden als de eigenaren.
Steeds meer Cavaliers /andere rassen en kruisingen zullen nu en in de toekomst externe hulp hard nodig hebben.
Daarom hebben wij besloten een fonds op te richten. Het fonds is bedoeld om Cavaliers (en zonodig andere hondjes) te helpen die in een asiel zijn ondergebracht of die anderszins onder erbarmelijke omstandigheden hun leven moeten slijten.
Het helpen van de hondjes zal ondermeer plaatsvinden door het opbouwen van een netwerk van betrokken en gemotiveerde mensen die bereid zijn een hondje tijdelijk of definitief op te vangen en een warm nest te bieden.
Bij deze mensen moeten de hondjes zich dus zeer welkom voelen.
Vooral voor oudere Cavaliers (of Cavaliers uit de broodfok) die de hulp het meest nodig hebben, is het vaak moeilijk een ander baasje te vinden.
Maar ook komen eigenaren van Cavaliers soms voor onverwacht hoge kosten te staan.
Uiteraard kan niet iedereen worden geholpen. Maar in hiervoor bedoelde situaties kan ons fonds (financieel of materieel) ondersteuning bieden door bijvoorbeeld te helpen bij de aanschaf, het vervoer, de medicatie, het laten maken van een MRI scan of het laten uitvoeren van een sterilisatie/castratie, operaties  specialist en dierenartsbezoeken
Het fonds hoopt natuurlijk op vrijwillige donaties.
1. Vrijwillige donaties kunnen rechtsreeks worden overgemaakt op bankrekening 61.46.27.877 ten name van Cavalierinfo.nl/fonds

Voor het buitenland : IBAN NL48ABNA0614627877    BIC code ABNANL2A
Maar vooral willen wij geld inzamelen door jullie in de gelegenheid te stellen om leuke gifts en gadgets te kopen op het forum. 
Al  jullie suggesties over de besteding van middelen en ideeën om geld te generen /te besteden zijn van harte welkom.

Wij willen leuke/mooie artikelen verkopen, de winst gaat naar het fonds.
De artikelen zullen voorlopig worden aageboden via het forum in de rubriek Cavalierinfo fonds.De voorlopige slogan van het fonds is.
'''' Bezorg een Cavalier een goed pensioen, want het arme beestje kan er niets aan doen""!!
                                                                                                                                                                                   info@cavalierinfo.nl